Prawo administracyjne

Nasza rada – skonsultować się z specjalistami naszej kancelarii, niż oczekiwać, że w sprawie naruszenia prawa administracyjnego wszystko zostanie rozwiązane na Państwa korzyść.

 

  • Konsultujemy i przygotowujemy pisma procesowe w następnych pytaniach prawa administracyjnego:

-          Odpowiedzialność administracyjna (nałożenie kar administracyjnych, odwołanie, uchylenie);

-          Kary administracyjne – zmiana pieniężnej kary na inną alternatywną karę lub rozłożenie na raty;

-          Naruszenie prawa administracyjnego (przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa publicznego, własności, ochrony środowiska i w innych sferach);

-          Odebranie i skrócenie terminu specjalnego prawa (prawa kierowania pojazdami, prawo polować, prowadzić połowy, projektować budynki i inne);

-          Odwołanie (przygotowanie próśb, skarg, odpowiedzi) działań administracji publicznej (organów państwowych, samorządów i innych instytucji);

-          Reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z naruszeniem prawa administracyjnego w nałożeniu administracyjnych kar i/lub uchyleniu indywidualnych decyzji administracyjnych (aktów);

-          Reprezentujemy w sporach dotyczących niesprawiedliwych, nieuzasadnionych działań, decyzji i/lub nie wykonanie obowiązków instytucji państwowych i lokalnych;

-          Reprezentujemy Klientów przed instytucjami przygotowawczymi, komisjami, przedsiębiorstwami państwowymi, urzędami, organizacjami, sądami;

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Adwokata Remigiusza Rinkewicziusa – tel. kom. +370 689 77 339

Adwokata Modestasa Sriubasa  - tel. kom. +370 647  27 618