Audyt medyczny

Wszystkie podmioty, które świadczą usługi w zakresie opieki zdrowotnej, muszą przestrzegać Opisu wymagań jakości minimalnych usług w zakresie opieki zdrowotnej, zatwierdzonego zarządzeniem Ministra Ochrony Zdrowia z dnia 29.04.2008 Nr V-338 (Žin., 2008, Nr 53-1992). Celem opisu wymagań jest określenie podstawowych kierunków działalności podmiotu leczniczego w celu poprawy jakości usług w zakresie opieki zdrowotnej oraz określenie zasad audytu wewnętrznego medycznego.

 

Zgodnie z wymaganiami w/w opisu, podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany określić:

 • Własną politykę jakości usług w zakresie opieki zdrowotnej oraz środki przeznaczone na jej realizację;
 • Organizacyjne i kliniczne wskaźniki jakości dla oceny procesu i/lub wyników usług opieki zdrowotnej;
 • Sporządzić opis procedur audytu wewnętrznego medycznego;
 • Sporządzić roczny plan audytu wewnętrznego medycznego;
 • Procedurę zbierania informacji na temat satysfakcji pacjentów z otrzymanych usług opieki zdrowotnej i analizy otrzymanej informacji;
  • Procedurę organizacji prac podstruktur;
  • Procedurę wypełniania dokumentacji medycznej;
  • Procedurę realizacji praw i obowiązków pacjenta;
  • Procedurę przedstawienia informacji o pacjencie dla innych osób i instytucji;
  • Procedurę rozpatrywania skarg pacjentów;
  • Procedurę okazania pilnej pomocy medycznej;
  • Procedurę rozpatrywania przypadków zgonów;
  • Sporządzić opis procedury rejestrowania zgłaszanych niepożądanych zdarzeń związanych z zastosowaniem sprzętu medycznego, produktów leczniczych, infekcją szpitalną;
  • Sporządzić opis przeprowadzanych przez instytucję metod badań, leczenia.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Adwokata Modestasa Sriubasa  - tel. kom. +370 647  27 618