Prawo zamówień publicznych

 

Udzielamy porad i świadczymy usługi prawne dla dostawców w następujących kwestiach zamówień publicznych (elektronicznych):

 

- Reprezentujemy w procedurach udzielenia zamówienia publicznego;

- Udzielamy porad w zakresie prawa zamówień publicznych;

- Sporządzamy roszczenia i pozwy;

- Przygotowujemy oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia;

- Oceniamy warunki zamówienia instytucji/ podmiotu zamawiającego;

- Udzielamy porad w sprawie realizacji zamówienia;

 

Udzielamy porad i świadczymy usługi prawne dla instytucji/podmiotów zamawiających w następujących kwestiach zamówień publicznych (elektronicznych):

 

- Zamówienia publiczne elektroniczne przeprowadzane poprzez Centralny System Informacyjny Zamówień Publicznych (lit. CVP IS );

- W sprawie planowania zamówień w roku bieżącym;

- Obliczamy wartość zamówienia;

- Sporządzamy umowy, projekty i inną dokumentację dotyczącą zamówień publicznych;

- Sporządzamy dokumentację przetargową (umowy) i sprawdzamy zgodność z prawem;

- Sporządzamy pozwy i odpowiedzi na roszczenia;

- Reprezentujemy przed organami państwowymi i lokalnymi, urzędami, organami sądowymi;