Zakładanie przedsiębiorstw i administrowanie biznesem

Świadczymy pomoc prawną w następujących pytaniach:

 

-          W założeniu rozmaitych form podmiotów prawnych (przedsiębiorstw), filii, przedstawicielstw;

-          W reorganizacji, separacji, restrukturyzacji, likwidacji przedsiębiorstw;

-          W formowaniu, zwiększeniu a także zmniejszeniu zakładowego kapitału przedsiębiorstwa;

-          W zakupie, sprzedaży, przekazywaniu akcji;

-          W powołaniu, odwołaniu i odpowiedzialności przewodniczących przedsiębiorstwa;

-          W prawach i obowiązkach organów zarządzających, sporach z członkami organów zarządzających;

-          W prawach akcjonariuszy, ich umowach i z tego wynikających sporach;

-          Przygotowujemy ustawę przedsiębiorstwa i inne dokumenty założycielskie;

-          Przygotowujemy dokumenty organów zarządzających przedsiębiorstwa/akcjonariuszy (decyzje, protokoły, ogłoszenia i inne);

-          Reprezentujemy przedsiębiorstwa i/lub akcjonariuszy przed innymi akcjonariuszami przedsiębiorstwa, osobami trzecimi w negocjacjach, instytucjami państwowymi i samorządami, urzędami, instytucjami przygotowawczymi i sądami;

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Adwokata Remigiusza Rinkewicziusa – tel. kom. +370 689 77 339

Adwokata Modestasa Sriubasa  - tel. kom. +370 647  27 618