Įmonių steigimas ir įmonių teisė

Teikiame teisines konsultacijas šiais klausimais:


- Dėl įvairių teisinių formų juridinių asmenų (įmonių), filialų, atstovybių steigimo;

- Dėl įmonių reorganizacijos, atskyrimo, pertvarkymo (restruktūrizacijos), likvidavimo;

- Dėl įmonės įstatinio kapitalo formavimo, didinimo bei mažinimo;

- Dėl akcijų pirkimo, pardavimo, perleidimo;

- Dėl įmonės vadovų skyrimo, atšaukimo, atsakomybės;

- Dėl valdymo organų teisių ir pareigų, ginčų su valdymo organų nariais;

- Dėl akcininkų teisių,jų sutarčių ir iš to kylančių ginčų;

- Rengiame įmonių įstatus ir kitus steigimo dokumentus;

- Rengiame įmonės valdymo organų/akcininkų dokumentus (sprendimus, protokolus, pranešimus ir kt.);

- Atstovaujame įmones ir/arba akcininkus su įmonės akcininkais, trečiaisiais asmenimis derybose, valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose,     ikiteisminėse institucijose, teismuose;

 

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Advokato Remigijaus Rinkevičiaus - mob. (8 689) 77 339

Advokato Modesto Sriubo  - mob. (8 647) 27 618