Migracijos teisė

Konsultuojame ir rengiame teisinius dokumentus šiais Migracijos teisės klausimais:


- Rengiame dokumentus dėl laikino ar nuolatinio leidimo gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje gavimo;

- Konsultuojame bei rengiame dokumentus susijusiais su Šengeno vizų (C ir D kategorijų) gavimu, kvietimų atvykti į Lietuvos Respubliką tvirtinimu bei kitais su tuo susijusiais klausimais;

- Rengiame dokumentus dėl leidimų dirbti užsieniečiams gavimo;

- Jūsų pageidavimu surandame gyvenamąją vietą su teise joje deklaruoti gyvenamąją vietą;

- Konsultuojame bei rengiame dokumentus dėl LR pilietybės gavimo (suteikimo, grąžinimo, atkūrimo, dvigubos LT pilietybės);

- Konsultuojame dėl pabėgėlio statuso suteikimo;

- Atstovaujame Klientą LR Migracijos departamente, Migracijos valdyboje, kitose valstybinėse ir savivaldybės institucijose, įstaigose, teismuose;

 

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Advokato Remigijaus Rinkevičiaus - mob. (8 689) 77 339