Medicinos (sveikatos) teisė

Medicinos advokatas Modestas Sriubas, turintis nuo 2006 m. darbo patirties Valstybinėje medicininio audito inspekcijoje ir Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje, vykdydamas advokato veiklą, specializuojasi Sveikatos (medicinos) teisėje.

Žalos be kaltės atlyginimo procesas  

Advokatas Modestas Sriubas atstovauja pacientus ir jų artimuosius ar atstovus Žalos be kaltės procese, rengia Prašymą dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo, atstovauja juos Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, rengia ieškinius ir atstovauja teismuose šio pobūdžio ginčuose. Plačiau skaitykite skiltyje Žalos be kaltės atlyginimas.

Pacientui ar jo atstovui advokatas suteikia profesionalią konsultaciją dėl paciento teisių gynimo ir žalos nustatymo bei atlyginimo, parengia paciento vardu teisinius dokumentus skirtus gydymo įstaigai, pareiškimą – Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai, ieškinį – teismui, atstovauja paciento teisinius interesus tiek ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, tiek teisme (civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose). 

 

Gydytojui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistui advokatas suteikia profesionalią konsultaciją dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo klausimų (Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje), parengia specialisto vardu teisinius dokumentus, atstovauja dėl pacientų ar jų atstovų pateiktų skundų dėl pažeistų teisių gynimo ir žalos atlyginimo, atstovauja specialistų teisinius interesus visose institucijose, ikiteisminiuose tyrimuose ir baudžiamosiose bylose (BK 229 str. „Tarnybos pareigų neatlikimas“ ir t.t.). 

Medicinos advokatas M. Sriubas rengia pretenzijas dėl tikrovės neatitinkančios informacijos / duomenų, žeminančių gydytojo garbę, orumą ir menkinančią gydytojo dalykinę reputaciją, viešo paskleidimo (socialiniuose tinkluose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse) ir jų paneigimo bei atstovauja klientus teisme. 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigai advokatas suteikia konsultaciją ir rengia dokumentus dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijai gauti ar tikslinti, dėl ypatingų asmens duomenų tvarkymo (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija), rengia teisinius dokumentus ir atstovauja įstaigos interesus visose institucijose ir įstaigose (VASPVT, prokuratūra, Vyriausioji administracinių ginčų komisija, teismai ir t.t.).

 Advokatas Modestas Sriubas teikia konsultacijas ir pagalbą dėl 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) įgyvendinimo.

 Visiems besikreipiantiems konsultacijos metu pateikiamas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatų aiškinimas ir praktinis taikymas, paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos ar gydytojo teisės ir pareigos, skundo ar pareiškimo nagrinėjimo procedūrų ypatumai.

 

Asmenims, besikreipiantiems dėl darbingumo lygio (neįgalumo) nustatymo, parengia skundus dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus sprendimo, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus sprendimo, Ginčų komisijos sprendimo, atstovauja pareiškėjo interesus administraciniuose teismuose.

Sukauptos žinios panaudojamos praktikoje tik padeda siekiamybės!

 

Advokato praktika atstovaujant pacientus ir įstaigas:

 •  dėl onkologiniam pacientui teiktų ambulatorinių paslaugų kokybės neužtikrinimo;
 • dėl savalaikės ir tinkamos greitosios medicinos pagalbos paslaugų (kartu su gaivinimu) nesuteikimo;
 • dėl plastinės chirurgijos (krūtų augmentacijos (padidinimo), implanto plyšimo, veido raukšlių korekcijos, nosies, ausų ir kt., riebalų suleidimo į tam tikras kūno vietas ir pan.) paslaugų kokybės neužtikrinimo;
 • dėl ambulatorinių ir stacionarinių pulmonologijos kokybiškų paslaugų (tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo taktikos) nesuteikimo;
 • dėl stacionarinių urologijos netinkamų paslaugų (operacijos atlikimu) suteikimo;
 • dėl Priėmimo skyriuje netinkamų ir nekokybiškų medicinos gydytojo paslaugų, susijusių su meningokokine infekcija, suteikimo;
 • dėl odontologinių paslaugų kokybės (dantų rovimo, protezavimo ir kt.) neužtikrinimo;
 • dėl savalaikės cukrinio diabeto diagnozės nenustatymo ir gydymo neskyrimo;
 • dėl nekokybiškų ortopedo traumatologo paslaugų, susijusių su operacijos atlikimu, suteikimo;
 • dėl priverstinių stacionarinių psichiatrijos paslaugų taikymo;
 • dėl netinkamų stacionarinių akušerinių ir vaikų ligų (neonatologijos) paslaugų, susijusių su naujagimio sepsiu (hospitalinės infekcijos), suteikimu;
 • dėl slaugos paslaugų asmeniui, kuriam jos buvo būtinos, neužtikrinimo;
 • dėl stacionarinės neurochirurgijos paslaugų, susijusių su stuburo išvarža, kokybės neužtikrinimo;
 • dėl Priėmimo skyriuje chirurgijos paslaugų, susijusių su dvylikapirštės žarnos plyšimu, peritonito nenustatymu, svetimkūnio palikimu ir kt., suteikimu;
 • dėl šeimos medicinos gydytojo paslaugų, susijusių su kardiologinės sunkios būklės nenustatymu, suteikimu;
 • dėl priešoperacinės paciento būklės neįvertinimo ir nekokybiškų anesteziologijos reanimacijos paslaugų suteikimo;
 • dėl stacionarinės abdominalinės chirurgijos paslaugų, susijusių su tulžies pūslės nekokybiškos operacijos, atlikimu ir netinkama pooperacine priežiūra;
 • dėl stacionarinių oftalmologijos nekokybiškų paslaugų, susijusių su kataraktos operacija, atlikimu;
 • dėl stacionarinių neurochirurgijos profilio sveikatos priežiūros paslaugų, susijusių su vandenės diagnostikos ir gydymo taktikos efektyvumo (tinkamumo ir kokybės) neužtikrinimo;
 • dėl akušerinio profilio sveikatos priežiūros paslaugų,susijusių su vaisiaus būklės įvertinimu, sekimu, savalaikiškų gydymo priemonių, neužtikrinimo; 
 • dėl neprieinamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų (jų neužtikrinimo pacientui);
 • dėl melanomos diagnostikos (histologinio tyrimo) ir gydymo taktikos tinkamumo neužtikrinimo;
 • dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų teisėtumo ir kokybės; 
 • dėl radiologinės išvados klaidingumo (neteisinga) ir sukeltų pasekmių; 
 • dėl operacijos metu sukeltų neigiamų pasekmių sveikatai (nudeginimo);
 • dėl spondylodiscito netinkamo ištyrimo ir neefektyvaus gydymo;
 • dėl tiesiosios žarnos sienos pažeidimo, peritonito ir tuo sukeltų pasekmių sveikatai;
 • dėl perinatalinės diagnostikos, genetiko teiktų paslaugų, nėštumo (ne)nutraukimo;
 • dėl sepsio, sukelto streptococcus pneumoniae;
 • dėl Sepsio diagnostikos ir gydymo protokolo stacionare nesilaikymo;
 • dėl plonosios žarnos sąaugiminės obstrukcijos su židinine plonosios žarnos nekroze, aspiracija, dešinio plaučio aspiracine pneumonija, pulmokardiniu nepakankamumu paslaugų neužtikrinimo.
 • dėl stacionare paslaugų nesuteikimo, kai pacientui buvo ūminis transmuralinis priekinės miokardo sienelės infarktas;
 • dėl Laimo ligos su ūmia encefalomielopoliradikuloneuropatija;
 • dėl COVID-19 ligos, kai virusas nustatytas (TLK kodas U07.1) ir ūmios plaučių arterijos trombembolijos;
 • dėl šeimos gydytojo teikusio paslaugas asmeniui, kuris sirgo COVID-19 liga;
 • dėl COVID-19 liga susirgusio asmens po organų transplantacijos;
 • dėl viršutinio žandikaulio dantų implantų įsriegimo ir protezo (ne)kokybės;
 • dėl akušerio ginekologo konsultacijos ir nėštumo nutraukimo atlikimo neteisėtumo;
 • ir t.t.

   Pasitarkite su advokatu dėl savo konkretaus atvejo! Advokatas pasiūlys Jums priimtiną kainą ir apmokėjimo už paslaugas modelį (galima dalimis ir pan.). 

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Advokato Modesto Sriubo - mob. (8 647) 27 618, , www.medicinosadvokatas.lt