Baudžiamoji teisė

Teikiame kvalifikuotas teisines paslaugas ir konsultacijas šiose baudžiamosios teisės srityse:

- Dėl nusikaltimų žmogaus gyvybei (BK 129 str. irk t.)

- Dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai (BK 135, 138, 140 str.);

- Dėl nusikaltimų žmogaus garbei ir orumui (BK 154,155 str.);

- Dėl neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, paskleidimo, panaudojimo (BK 167, 168 str.);

- Dėl nusikaltimų nuosavybei ir turtinėms teisėms (BK 178, 180, 181, 182 str. ir kt.);

- Dėl nusikaltimų intelektinei ir pramoninei nuosavybei ( BK 191 str. ir kt.);

- Dėl nusikaltimų susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (BK 259 str. ir kt.);

- Dėl kitų nusikalstamų veikų ir baudžiamųjų nusižengimų;

- Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės;

- Dėl bausmės vykdymo atidėjimo ir bausmės atleidimo;

- Dėl kardomųjų priemonių (suėmimo, nuosavybės teisių apribojimo ir kt.) taikymo, panaikinimo;

- Rengiame civilinius ieškinius dėl turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo, sveikatos sutrikdymo ar gyvybės atėmimo atvejais;

- Rengiame įvairius procesinius dokumentus (prašymus, skundus, atsiliepimus ir kt.);

- Konsultuojame ir atstovaujame pradėtuose ikiteisminiuose tyrimuose, taip pat inicijuojant naujus tyrimus;

- Atstovaujame ir giname fizinius bei juridinius asmenis baudžiamosiose bylose visų instancijų teismuose bet kuriame etape;

 

Išsamesnės informacijos teiraukitės:

Advokato Remigijaus Rinkevičiaus - mob. (8 689) 77 339

Advokato Modesto Sriubo - mob. (8 647) 27 618