Viešųjų pirkimų teisė

Konsultuojame ir teikiame teisines paslaugas viešuosiuose (elektroniniuose) pirkimuose tiekėjams:


- Atstovaujame pirkimo procedūrose;

- Konsultuojame dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose;

- Rengiame pretenzijas ir ieškinius;

- Rengiame pasiūlymus pagal pirkimo dokumentų reikalavimus;

- Vertiname perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygas;

- Konsultuojame dėl pirkimo sutarties vykdymo;

 

Konsultuojame ir teikiame teisines paslaugas viešuosiuose (elektroniniuose) pirkimuose perkančiosioms organizacijoms:

 

- Elektroniniuose viešuosiuose pirkimuose CVP IS priemonėmis;

- Dėl einamųjų metų pirkimų planavimo;

- Skaičiuojame pirkimų vertes;

- Rengiame viešųjų pirkimų sutartis, projektus ir kitus procedūrinius dokumentus;

- Rengiame pirkimo dokumentus (sutartis) ir tikriname dėl atitikimo teisės aktams;

- Rengiame ieškinius, atsakymus į pretenzijas;

- Atstovaujame teismuose, valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose;