Prawo medyczne (zdrowotne)

Adwokat ds. medycznych Modestas Sriubas z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Z 2006 roku pracował w Państwowej Inspekcji Audytu Medycznego i Państwowej Służbie Akredytacji Działalności Opieki Zdrowotnej. Specjalizuje się w prawie medycznym (zdrowotnym).

  

Adwokat zapewnia pacjentowi lub jego przedstawicielowi obsługę prawną w zakresie profesjonalnej konsultacji na temat ochrony praw pacjenta, ustalenia szkody, odszkodowania, sporządza w imieniu pacjenta dokumenty prawne przeznaczone dla zakładu opieki zdrowotnej, oświadczenie dla Komisji do spraw ustalania szkód zdrowotnych wyrządzonych pacjentowi, pozwu do sądu, reprezentuje interesy prawne pacjenta przy rozstrzyganiu sporów zarówno na drodze pozasądowej, jak i na drodze sądowej (sprawy cywilne, administracyjne i karne).

 

Dla lekarzy i personelu medycznego adwokat udziela profesjonalnej konsultacji w sprawie licencjonowania lekarzy i personelu medycznego (w Państwowej Służbie Akredytacji Działalności Opieki Zdrowotnej), sporządza w imieniu specjalisty dokumenty prawne, reprezentuje w sprawach skarg zgłoszonych przez pacjentów czy ich przedstawicieli z powodu naruszonych praw i odszkodowania, reprezentuje interesy prawne lekarzy i personelu medycznego przed wszystkimi instytucjami, w postępowaniach przygotowawczych i w sprawach karnych (art. 229 Kodeksu Karnego „Niedopełnienie obowiązków służbowych“ itd.).

 

Dla podmiotu leczniczego adwokat udziela konsultacji i sporządza dokumenty w sprawie otrzymania i uściślenia licencji zezwalającej na prowadzenie działalności leczniczej, w sprawie przetwarzania szczególnych danych osobistych (Państwowa Inspekcja Ochrony Danych), sporządza dokumenty prawne i reprezentuje interesy prawne podmiotu leczniczego przed wszystkimi instytucjami i urzędami (Państwowa Służba Akredytacji Działalności Opieki Zdrowotnej, prokuratura, Naczelna Komisja ds. Sporów Administracyjnych, sądy itd.)

 

Podczas konsultacji każdemu zainteresowanemu zostanie udzielona interpretacja przepisów Ustawy o prawach pacjentów i odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu oraz przedstawione praktyczne aspekty związane ze stosowaniem przepisów ustawy, zostanie zapoznany z prawami i obowiązkami pacjenta, podmiotu leczniczego oraz lekarza, osobliwościami procedury rozpatrywania skarg.

 

Osobom, zwracającym się za ustaleniem stopnia niezdolności do pracy (niepełnosprawności), przygotowuje skargi na orzeczenie terytorialnego oddziału służby ustalenia niepełnosprawności i stopnia niezdolności do pracy, orzeczenie dyrektora służby ustalenia niepełnosprawności i stopnia niezdolności do pracy, orzeczenie Komisji sporów, reprezentuje interesy wnioskodawcy przed sądami administracyjnymi.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Adwokata Modestasa Sriubasa  - tel. kom. +370 647  27 618